Egyéb

2021. évi Férfi Felnőtt Strandlabdarúgó bajnokság játékos keret

By

on

EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT

saját felelősségű részvételhez

(2 oldalt tartalmaz, a nyilatkozat a 2. oldalon található)

A 2021. évi Ferfi Felnőtt STRANDLABDARÚGÓ NB1

résztvevőinek

Csapat neve (a sportszervezet azon neve, melyet a bajnokság ideje alatt használni kíván):  
   
Csapatvezető:  
Okmányazonosító (személyi, útlevél, vezetői engedély):  
JÁTÉKOSKERET
  Fsz.    Játékos neve   születési dátum Okmányazonosító (személyi, útlevél, vezetői engedély)   aláírás
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        

Nyilatkozat: Az BPFCE. versenykiírásának tartalmát megismertük és feltételeit magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Alulírott csapatvezető, társaim és magam nevében igazolom, hogy a versenyen saját felelősségünkre veszünk részt, a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, kiskorú játékos(ok) szerepeltetése esetében a szülőket nyilatkoztattuk. Aláírásommal elismerem, hogy jó fizikai állapotban vagyunk, a mérkőzésekre edzésekkel készülünk, ha bármilyen károsodás ér bennünket a verseny rendezői felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem élünk. Nem tudunk olyan betegségről, mely részvételünket akadályozná. Tudomásul vesszük, hogy a versenyről készült film- és képanyagokon szerepelhetünk, ezért ellenszolgáltatást nem kérünk.

Hozzájárulunk személyes adataink kezeléséhez, felhasználásához, továbbításához, tárolásához, az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően.

Kelt.,                               

                                                                       csapatvezető aláírása